Juri Katou

From Serial Experiments Lain wiki

Kato Juri (加藤 樹莉 Kato Juri) is a friend of Lain Iwakura at school. Juri's friends include Reika Yamamoto and Alice Mizuki.

Juri Katou
Kato Juri.jpg
Information
Gender Female
Age 14
Family Unknown
Occupation
Affiliation None
NAVI Unknown
Debut Layer 01
Featured in Anime
Location School, Shibuya
Voice Actor(s) Manabi Mizuno (Japanese),

Alexis A. Edwards (English), Mariela Álvarez (Spanish)